Vensmoen Eiendom

Innflytningsklare lokaler!


Innflyttingsklare lokaler Det finnes utrolig mange spennende muligheter for nye etableringer i denne bygningen og i dette området. Lokalitetene står ikke tilbake for noe annet som tilbys i landet, og slett ikke med så mye historisk hjertevarme i veggene.


De siste årene har det vært nedlagt en god dugnadsinnsats for å etablere et museum i en del av bygningen. Dette ble åpnet 1. august 2017, og viser en detaljert ferd gjennom 100 år. Utstillingslokalene er renovert og omfatter 250 kvm.


Her finner du historien om 50 år som tuberkolosesanatorium, 25 år som HVPU institusjon og 25 år med et svært variert etterbruk.


Det er en rekke leietakere i bygningsmassen i dag. Mange av disse er relatert til Helse, omsorg og velvære. Etablering av nye virksomheter vil kunne gi spennende synergieffekter.


Få områder og bygningsmasser som ble etablert i Norge i tuberkulosetida for 100 år siden har klart tilsvarende omstilling og modernisering.


Den tekniske standarden på bygningsmassen er svært god og det er lagt til rette med moderne infrastruktur.
Interessert?


Ønsker du og din virksomhet og bli en del av denne fantastiske historien? Da er du hjertelig velkommen til å realisere dine planer på Vensmoen.

Vensmoen 100 år - 1917 - 2017


Hovedbygningen er i to etasjer 170 m lang. Det er en rekke bygninger med aktiviteter i nærområdet og som har vært en del av dette samfunnet over tid. Det er i dag ca 2000 kvm med kontorlokaler i hovedbygningen. Alle er tilknyttet moderne infrastruktur, som trådløst nettverk, nytt EL anlegg og ventilasjon. I 2016 ble oljefyringsanlegget skiftet ut med jordvarme fra fjellveggen i nærheten. Et unikt prosjekt med nasjonal interesse. Bygningen inneholder også fullt utstyrt kantine, en storsal med scene, auditorium og mange møterom. Det er også store muligheter for leie av lokaler til seminarer, kurs, selskaper ol.